Stichting Steun Opbouw Stimulans

Algemene toelichting
Home
 Algemene toelichting 
De activiteiten van Stichting Steun Opbouw Stimulans bestaan vnl uit het ontvangen van giften in de vorm van geld en kleding en de opbrengst hiervan aan te wenden ten behoeve van financiële ondersteuning aan kwetsbare mensen in West Afrika en Nederland. De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen van Centraal Bureau Fondsenwerving De opbrengst huis-aan-huis kledinginzameling bestaat uit een verstrekte vergoeding per kg overgedragen kleding. Baten worden ten laste van het resultaat gebracht in de periode waarin de ermee samenhangende lasten in aanmerking worden genomen. De gebruikte kleding wordt door de Stichting overgedragen aan Stichting PLQ. Er is in 2016 89.270 kg gebruikte kleding overgedragen aan de Stichting PLQ. De bruto opbrengst is 0,15 eurocent per kg.

Copyright 2016. Alle rechten voorbehouden