Stichting Steun Opbouw Stimulans

ANBI - CBF gegevens
Home
Wij zijn een ANBI/CBF (Algemeen Nut Beogende Instelling) goedgekeurde stichting. 
Dit betekent dat alle feitelijke werkzaamheden van Stichting SOS voor 90% het algemeen belang dient.

Copyright 2016. Alle rechten voorbehouden