Stichting Steun Opbouw Stimulans

Balans per 31 december 2016
Home

 

Stichting SOS

Balans per 31 december 2016

Activa                                              31 december 2016        31 december 2015

Vast activa

Vlottende activa

Liquide middelen

Triodosbank                                    7070,61                              15.782,00

 

Totaal                                              7070,61                               15.782,00

 

Passiva

Nog te betalen sponsor

projecten                                       7070,61                               15.782,00

Copyright 2016. Alle rechten voorbehouden