Stichting Steun Opbouw Stimulans

HOME
Gerealiseerde projecten in 2015
Home
Benefietstocht 2015 Onze droom: fietsen is voor iedereen! Heerlijk om samen te kunnen fietsen, de wind te voelen in je haren, snelheid te kunnen ervaren. Ook voor kinderen/mensen met ernstige meervoudige beperkingen! Dat kan met een z.g. VeloPlus, een rolstoelfiets geproduceerd door de fa. van Raam. Deze fietsen zijn vrij kostbaar (tussen 5 à 6000 euro). Vandaar dat Stichting SOS met de actiegroep Komt voor Mekaar een benefietstocht heeft georganiseerd. De gezellige stempelposten werden bemand door vrijwilligers van actiegroep Komt Voor Mekaar en bewoners van Arduin, mensen met een geestelijke en of lichamelijke functiebeperking. Aan het eind van de dag werd bekend gemaakt dat van het opgehaalde bedrag, 2 rolstoelfietsen konden worden besteld, waarvan een met electrische ondersteuning. Daarnaast bleef er nog een bedrag voor voor de operatie van Moussa een knul in West-Afrika met hydrocefalie. Stichting SOS hoopt in 2016 weer met deze enthousiaste groep: Komt Voor Mekaar te kunnen samenwerken.
Verloskamer Stichting SOS heeft een verloskamer mede gefinancierd. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd in het terugdringen van de hoge moeder- en kindersterfte in de regio. Gekwalificeerde verpleegkundige en verloskundige Jammeh zal ook voorlichting geven in samen-werking met Gabrielle Stolwijk. Deze Nederlandse verpleegkundige werkt 6 maanden per jaar in deze streek.
Damproject in Kunkujang Jatta Door de aanleg van deze 500 meter lange dam in de getijdenrivier de Gambia kunnen vissers en oesterboten nu altijd, dus ook bij laag water, hun vangst aan land brengen . De dam is zo breed dat ezelskarren er overheen kunnen rijden. Dit betekent uitbreiding van handel in dit gebied en ook toegang tot meer en gezond voedsel voor de lokale bevolking. De dam is v.n.l aangelegd door de lokale bevolking. Zij hebben wekelijks een communitywork verricht. Het ontwerp is gemaakt door enkele studenten weg-en waterbouwkunde. Daarbij is gebruik gemaakt van plaatselijke materialen, zoals ruim voorradige oesterschelpen en stenen. Alles is gecoördineerd door Frans Sak, een Nederlandse gepensioneerde politieman, die al jaren in dit gebied woont en leeft.
Overdekte marktplaats In 2015 is een overdekte marktplaats gerealiseerd. Het betekent meer economische bedrijvigheid in deze arme regio. Daarnaast hoeven de vrouwen niet meer midden in de nacht met hun koopwaar naar de dichtstbijzijnde markt. Uren lopend van hun dorpen. En zo kunnen ze ook beter voor hun kinderen zorgen, deze hoeven ze niet meer de hele dag alleen achter te laten. Kortom een verbetering voor iedereen. In oktober is de marktplaats feestelijk geopend door de voorzitster van het plaatselijk vrouwencomité en stichting SOS.
Rommelmarkten In 2015 zijn er 2 rommelmarkten gehouden ook weer ism Komt Voor Mekaar. Het opgehaalde bedrag komt ook weer ten goede aan de operatie van Moussa , die gepland staat voor 2016.
Onderhoud Madina Nemasu Lower Basic School 287 kinderen bezoeken deze school, die bestaat uit 3 bouwseltjes met golfplaten dak, dat absoluut niet bestand is tegen de regenperiode. Stichting SOS stelde geld beschikbaar om het dak water en winddicht te maken, zodat de kinderen ook in de natte tijd naar school kunnen. Daarnaast is de vraag naar 50 tafels en 11 stoelen gehonoreerd. Eerst zaten de kinderen met z'n zevenen op 4 plastic stoelen. Daardoor kon de school niet aan de eisen voldoen om officiële testen af te nemen. Een extra lokaal is gerealiseerd, zo ook de benodigde tafels en stoelen. De school voldoet nu aan de eisen om officiële testen af te nemen. Er liggen nu plannen tot het bouwen van een paar toiletten. Nu gebeurt dat bij de bewoners verderop. En een lokaal voor de allerkleinsten, die nu in een tijdelijke, kleine, bedompte ruimte worden opgevangen.
Vrouwengroep Dankunku De vrouwengroep in Dankuku heeft via de financiële ondersteuning van SOS een millingmachine voor het malen van couscous kunnen aanschaffen. Deze meel kunnen ze nu, naast voor eigen gebruik, ook verkopen. Dit verschaft ze de kans op een klein inkomen. Elke vrouw, betaalt een kleine bijdrage voor onderhoud en brandstof van de machine. Wellicht dat ze in 2016 via SOS een uitbreiding van de machine kunnen realiseren: een rijstpelmachine.
Second Home Second Home is een opvanghuis voor kinderen met een verstandelijke beperking. SOS doneert 2x per jaar een klein bedrag voor bijvoorbeeld aanschaf van muziekinstrumenten. De kinderen houden enorm van dansen, zingen en trommelen.
Schoolgeld Jaarlijks betaalt SOS het schoolgeld voor oa. Ousman Camara. Hij woont met zijn twee jongere zusjes en moeder in Farato. Dit jaar is er voor hem ook een fiets gekocht, om de vervoerskosten te verlagen. Volgens de berichten en rapporten, doet hij het goed op school.
Health Centre Kubuneh Gabrielle Stolwijk, verpleegkundige bij Health Centre Kubuneh, neemt een apparaat , geschonken door SOS, in ontvangst, waarmee van lokale kruiden, genees-krachtig poeder gemaakt kan worden. Als aanvulling op en ter vervanging van de vaak dure medicijnen.

TOP

Copyright 2016. Alle rechten voorbehouden