Stichting Steun Opbouw Stimulans

Missie, visie en strategie
Home
Missie Bieden van financiële ondersteuning aan kleinschalige projecten op het gebied van van onderwijs, gezondheid en economie t.b.v kwetsbare kinderen, vrouwen en hun omgeving in zowel Nederland als in West-Afrika (The Gambia). Visie Kwetsbare groepen hebben het in economisch moeilijke tijden zwaar te verduren. In Nederland: vanwege overheidsbezuinigingen vallen er structureel steeds meer voorzieningen weg. In Afrika moeten heel veel kwetsbare mensen (kinderen, vrouwen en gehandicapten) leven in armoedige omstandigheden. Door middel van het realiseren van kleine projecten, in nauwe samenwerking met de plaatselijke bevolking/doelgroep, verwacht Stichting SOS bij te kunnen dragen aan de verbetering van kwaliteit van hun leven in brede zin. Strategie Projecten moeten binnen 1 jaar gerealiseerd kunnen worden. Stichting SOS zorgt voor financiën middels diverse activiteiten, kledinginzameling, donaties. De lokale bevolking/doelgroep steekt de handen uit de mouwen bij de uitvoering. Dit om kosten te drukken en eigenaarschap/cohesie te bevorderen. De coördinatie van de projecten is in handen van de SOS-vrijwilligers ter plaatse in Gambia in samenwerking met de vrijwilligers in Nederland. Zij rapporteren per fase op voortgang. Financiering gaat dan ook per fase. Het SOSbestuur bezoekt alle projecten jaarlijks op eigen kosten om voortgang te bespreken en toekomstige plannen te bespreken. Kleinschaligheid/korte lijnen/gedeeld eigenaarschap/resultaat binnen korte tijd/enthousiaste en capabele vrijwilligers. Dit zijn de ingrediënten die de mensen motiveren en kans op succes vergroten. Hier denkt Stichting SOS ook in de toekomst, onderscheidend in te zijn.

Copyright 2016. Alle rechten voorbehouden