Stichting Steun Opbouw Stimulans

Over ons
Home
De StichtingSOS is opgericht op 17 februari 2015. RSIN 854912964

KvK 62675478 In het boekjaar 2016 bestond het bestuur van de Stichting SOS uit de volgende personen: J.C. van Gaalen, voorzitter. A.H. Warren, secretaris. H.I.M. van Gool-Meertens, financiële ondersteuning. A.A.den Breejen-vd Pluym, lid. H.H.Bosman-Krempel,lid. Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen enkele vergoeding voor haar werkzaamheden t.b.v. StichtingSOS. Tevens heeft het bestuur geen nevenfuncties. Het bestuur is benoemd tot 17 februari 2020. De afzonderlijke bestuursleden hebben beperkte volmacht tot doen van betalingen.

Copyright 2016. Alle rechten voorbehouden