Stichting Steun Opbouw Stimulans

Staat van baten en lasten
Home

 

StichtingSOS

Staat van baten en lasten

                                                        Werkelijk 2016           Begroot 2016      Werkelijk 2015

                                                euro                    euro                    euro

Baten uit eigen fondswerving:                 390                     400                  6.260

 

Baten uit gezamenl. actie:                  13.000               12.000               11.290

Overige baten:                                             385                     600               15.225

                                                             _______            _______            _______

Som der baten:                                       13.775               13.000               32.775

 

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Diverse projecten in Gambia              19.000               25.000               13.660

Diverse projecten in Nederl.                 2.027                  2.000                           -

Werving baten

Kosten eigen werving                                 100                     750                     714

Kosten gez. acties                                        626                           -                  1.100

Beheer en administratie                            733                     750                  1.519

Som der lasten                                        22.486               28.500               16.993 

                                                                     _____             ______                 _____

Resultaat                                                  -8.711              -15.500               15.782

 

Copyright 2016. Alle rechten voorbehouden