Stichting Steun Opbouw Stimulans

Toelichting lastenverdeling 2016
Home

Toelichting lastenverdeling 2016

 

Bestemming    Doelstelling                                    Werving baten                    Totaal 2016 Begroot 2016

Lasten                projecten in G    projecten in N    fondswerving _b&a____________________

Subs/bijdragen         19.000               2.027                    -                     -                   21.027            27.000

Afdrachten                    -                         -                          -                     -                   -                        -

Aankopen                      -                         -                          -                    -                     -                        -

Uitbesteed werk          -                          -                         -                     -                   -                         -

PR                                   -                           -                          -                    -                    -                         -

Personeelkosten          -                          -                          -                    -                     -                        -

Huisvestingkosten       -                          -                           -                    -                    -                        -

Kantoorkosten             -                           -                       733                  726          1.459               1.500

Algemene kosten        -                           -                         -                       -                  -                        -

Afschrijving/rente       -                           -                         -                       -                 -                          -

Totaal                       19.000               2.027                    733                   726          22.486            28.500       

 

    

Copyright 2016. Alle rechten voorbehouden